Crucile rosii - Partea 08

Crucile rosii - Partea 08

de Ioan Slavici


8.

Expediind depeșa, primarul luă imediat cele mai necesare dispozițiuni spre a se informa despre mișcările românilor.

Mai-nainte de toate se informă de localul unde au să se adune românii, luă cunoștință de scopul adunării și de numărul celor adunați, ordonând să i se facă o listă cu numele celor mai notabili dintre dânșii. După toate aceste, luă dispozițiuni să se țină în vedere și să se observe toate mișcările lor.

Patru oameni de încredere se porniră pe dată călare să străbată împregiurimile orașului până la satele megieșe și să raporteze despre tot ce vor fi întâlnit, despre tot ce vor fi văzut.

Căpitanul primi ordinul să aresteze, dar fără zgomot, pe toți cei ce vor fi purtând arme în localuri publice.

Însuși primarul încălecă și făcu o revistă de-a lungul stradelor mai însemnate ale orașului.

Nimic neobișnuit. Cu toate acestea, nu ținea minte să mai fi văzut o mișcare atât de zgomotoasă în oraș. Nu întâlnea un om în cale-i fără să-l preocupe. Mai ales pe ulița mare, în apropierea bisericii și a școlii românești, se simțea turburat.

Din cele ce aflase din lista proprietarilor și mai ales de cele cuprinse în raportul căpitanului, bănuielile d-lui Féleki i se înfățișau atât de firești, încât nu se mai putea îndoi. Tocmai pentru aceea însă înfățișarea destul de obicinuită a orașului și aerul atât de nevinovat cu care îl salutau românii adăugau la îngrijările sale. Negreșit, gândea el, dintre români nu sunt inițiați în complot decât fruntașii, de la care atârnă voința celorlalți. În curtea școlii nu văzuse decât vreo treizeci de oameni, între care câțiva preoți și dascăli.

Toți aceștia erau din satele de prin pregiur, și fiecare din ei dispunea de o parte a satului; cu toate aceste, trebuie să afle ceva urme și dovezi. Planul este urzit cu atâta dibăcie - credea el - încât era cu neputință a străbate printr-însul. Aceasta-l dispera. În această stare sufletească se întoarse la primărie, unde îl așteptau mai multe raporturi și un ofițer de ordonanță.

Crucile rosii - Partea 01
Crucile rosii - Partea 02
Crucile rosii - Partea 03
Crucile rosii - Partea 04
Crucile rosii - Partea 05
Crucile rosii - Partea 06
Crucile rosii - Partea 07
Crucile rosii - Partea 08
Crucile rosii - Partea 09
Crucile rosii - Partea 10
Crucile rosii - Partea 11
Crucile rosii - Partea 12
Crucile rosii - Partea 13
Crucile rosii - Partea 14


Aceasta pagina a fost accesata de 1659 ori.
{literal} {/literal}